Articles

Avís sobre els llindars de procediment i la llista d’autoritats públiques centrals en la Llei de l’Ordre Pública (1)

I. – Llindars processals formalitzats per a la contractació pública: els llindars esmentats a l’article 42 de l’Ordenança núm. 2015-899 de 23 de juliol de 2015 a la contractació pública són:

poders de contractació
subministraments i serveis:
a) Autoritats públiques centrals excepte en el cas de c) 144 000 € ht
(b) Altres autoritats contractants 221 000 € ht
(c) subministraments de les autoritats públiques centrals en l’àmbit de la defensa dels productes que no siguin els que figuren a l’apèndix 4 de l’Apèndix I de l’oferta de la Unió. Europeu per al contracte de contractació governamental (2) 221 000 € HT
5 548 000 € ht
entitats de construcció
subministrament a s i serveis 443 000 € HT
5 548 000 € ht
defensa públic o mercats de seguretat
subministraments i serveis 443 000 € HT
5 548 000 € ht

II. – Llindar aplicable als contractes de concessió segons l’article 9 de l’article 9 del Decret núm. 2016-86 de l’1 de febrer de 2016 sobre els contractes de concessió: el llindar esmentat en 1 ° de l’article 9 del decret N ° 2016- 86 de l’1 de febrer de 2016 Relatiu Els contractes de concessió són de 5.548.000 €.
(iii). – Llista d’autoritats públiques centrals: les autoritats públiques centrals esmentades a l’article 31, I de l’article 70, a l’article 72 i al II de l’article 83 del Decret núm. 25 de març de 2016 a la contractació pública són els següents (3) : (1) L’Estat, amb l’excepció de les institucions del Servei de Salut de l’Exèrcit;
(2) Institucions públiques de l’altre Estat que aquells amb caràcter industrial i comercial, amb l’excepció de les instal·lacions sanitàries públiques; (3) Autoritats administratives independents amb personalitat jurídica;
4 ° El Caisse des Dépôts et consignes;
5 ° L’Ordre Nacional de la Legió d’Honor;
6 ° La Unió de Grups de compres públics (UGAP) ;
7 ° Fundació Carnegie;

8 ° Fundació Singer-Polignac.
IV. – Aquesta opinió és aplicable a tota la República.
Per a la seva aplicació a Nova Caledònia, Polinèsia Francesa i a les Illes Wallis i Futuna, les quantitats expressades en euros són aplicables al seu contra-valor en moneda local.

(1) Aquesta opinió es fa d’acord amb:

– Directiva 2009/81 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juliol de 2009 relatiu a la coordinació Dels procediments de contractació de determinats contractes de treball, subministraments i serveis contractant autoritats o entitats contractants en les àrees de defensa i seguretat, i la directiva de modificació 2004/17 / CE i 2004/18 / EC; el 2014/23 / Directiva de la UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre l’assignació de contractes de concessió;
– Directiva 2014/24 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre la contractació pública i la derogació. Directiva 2004/18 / EC;
– Digues-ho CIVE 2014/25 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre la contractació per entitats que operen a l’aigua, l’energia, el transport i els serveis de serveis postals i la Directiva deriva 2004/17 / CE.

(2) Annex 4 Punt 3 de l’oferta de la Unió Europea en virtut del Conveni de contractació pública revisada està disponible a la pàgina web de l’Organització Mundial del Comerç (https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm). (3) Les autoritats que succeeixen les cobertes d’aquesta llista, pel canvi de nom, per fusió o per absorció, es consideren autoritats públiques centrals en el sentit dels mateixos articles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *