Articles

Identifiquen amb Franceconnect

{“comp-1”: {“id”: “1”, “nom”: ” Advocat “,” Type “:” Public1 “,” Childs “:},” Comp-2 “: {” ID “:” 2 “,” Nom “:” Dret civil, família, persones i consum “,” tipus “:” Public1 “,” Childs “: {” Comp-1 “: {” ID “:” 1 “,” Nom “:” Dret de la família, la gent i el seu patrimoni “,” Tipus “:” CNB1 “, “Childs”: {“Comp-21”: {“ID”: “21”, “Nom”: “Divorci, S’A00E9paració, custòdia, pensió alimentària, benefici compensatori”, “Tipus”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-22”: {“ID”: “22”, “Nom”: “Estat civil: canvi de nom o embarassada, matrimoni, PACS, concubinage”, “Tipus”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-23”: {“ID”: “23”, “Nom”: “majors incapaços: tutela, curatelle”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “comp-24” : {“Id”: “24”, “nom”: “Adopció, filiació i repte / reconeixement de la paternitat \ u00e9”, “Type”: “Public2”, “Childs”:}, “comp-25”: { “ID”: “25”, nom “:” Successions, donacions, “,” Type “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-26 “: {” ID “:” 26 “,” Nom “:” Llei del patrimoni, Gyn Magrimonial , Contractes de noces “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-27 “: {” ID “:” 27 “,” Nom “:” Dret de l’endeutament i el tipus “,” “:” Public2 “,” Comp-28 “:” ID “:” 28 “,” Nom “:” Parental i manté “:” nens “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” comp -29 “: {” ID “:” 29 “,” Nom “:” Responsabilitat civil, reclamacions, accidents, danys i int \ u00E9r \ u00eats “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}}}, “Comp-101”: {“ID”: “101”, “Nom”: “Processament civil”, “Tipus”: “CNB1”, “Childs”: {“COMP-30”: {“ID”: “30 “,” Nom “:” Processament civil: assignacions, judicis de confiança executius TGI, TI … “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-8 “: {ID”: “8”, “Nom”: “Dret de la CR 00E9edit i el consum”, “Type”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-31”: {“ID”: “31”, “Nom”: “D’00E9Fense dels prestataris, Cr 0000E9 va dir el consoma Immobiliària i dipòsit “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-32 “: {” ID “:” 32 “,” Nom “:” Protecció del consumidor: contractes, venda U00E0 Distància, Clauses abusives, vice cac U00E9 “,” Type “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-102 “: {” ID “:” 102 “,” Nom “:” Procés de trucades “,” Tipus: “CNB1”, “Childs”: {“COMP-33”: {“ID”: “33”, “Nom”: “Procediment de trucada”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}} }}}, “Comp-3”: {“ID”: “3”, “Nom”: “Dret immobiliari, arrendaments, construcció, barri”, “Tipus”: “Public1”, “Childs”: {“comp -5 “: {” ID “:” 5 “,” Nom “:” Llei de béns arrels “,” Tipus “:” CNB1 “,” Childs “: {” comp — 34 “: {” id “:” 34 “,” Nom “:” Immobiliària professional: arrendament comercial, fons, arrendament a la dreta, locals “,” Type “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp -35 “: {ID”: “35 “,” Nom “:” Conflictes de barri, servituds, dependents, dret de pas “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” comp — 36 “: {” id “:” 36 “, “Nom”: “Construcció, obres, Malfa U00E7ons i responsabilitats U00E9 artesans, el meu \ u01153uvre, arquitecte …”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-37”: {“ID”: “37”, “Nom”: “Arrendament de l’habitatge, propietat de litigis immobiliària, lloguers, Cong U00E9s, Expulsions”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”: }, “Comp-38”: {“ID”: “38”, “Nom”: “Coproped, litigis de l’Ag, litigis co-propietat, fideïcomís”, “Tipus”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-39”: {“ID”: “39”, “Nom”: “Urbanisme, permís de construcció, lotir, obres d’autorització, més …”, “Tipus”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-40”: {“id”: “40”, “nom”: “Llei de l’expropiació, bonica”, “,” tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” comp- 41 “: {” ID “:” 41 “,” Nom “:” Llei de mines, energies renovables, MATI U00E8RES Primer “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-9 “: {” ID “:” 9 “,” Nom “:” Llei pública “,” Tipus “:” CNB1 “,” Childs “: {” COMP-39 “: {” ID “:” 39 “, nom “:” Urbanisme, permís de construcció, LOTIR, Obres d’autorització, PLU …”,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}}}}},” Comp-4 “: {” ID “:” 4 “,” Nom “:” Llei de dret i dret de la U00E9CURIT SOCIAL “, “Tipus”: “Public1”, “Childs”: {“COMP-6”: {“ID”: “6”, “Nom”: “Llei de treball i social”, “Tipus”: “CNB1”, “Childs “: {” Comp-42 “: {” ID “:” 42 “,” Nom “:” Fets del Saladi 00E9s durant un acomiadament davant dels prudhomes “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs ” :}, “Comp-43”: {“ID”: “43”, “Nom”: “Salaari Fentres”: contracte de treball de modificació, processament disciplinari “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-44 “: {” ID “:” 44 “,” Nom “:” Saladi 00E9s: cong 00e9s maternitat, parental, moral i assetjament sexual “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” COMP-45 “: {” ID “:” 45 “,” Nom “:” Saladi 00E9s: transaccions amb l’empresari, sortida compensada “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” comp-46 “: {” ID “:” 46 “,” Nom “:” Saladi 00E9s: Accident, malaltia professional, invalidesa U00E9 “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-48 “: {“Id”: “48 “,” Nom “:” Consell de dret laboral i contractes de treball “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-49 “: {” ID “:” 49 “,” Nom “:” Treball Empresaris de dret: Celebra “,” Type “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-50 “: {” ID “:” 50 “,” Nom “:” Empreses de dret laboral: acomiadament i gestió de processos disciplinaris ” , “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-51”: {“ID”: “51”, “Nom”: “Empresaris de dret laboral: condicions de treball, HI00E9, RI”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-55”: {“ID”: “55”, “Nom”: “Instàncies que representen personal”, “Tipus”: “Public2”, “Childs” :}}}, “Comp-84”: {“ID”: “84”, “Nom”: “Dret de la Seguretat Social i Protecció Social”, “Tipus”: “CNB1”, “Childs”: {“comp-52 “: {” ID “:” 52 “,” Nom “:” Consultoria i l’ús d’empresaris durant un accident en el treball, la malaltia d’un salard “,” Type “:” Public2 “,” Childs “:},” comp -53 “: {” ID “:” 53 “,” Nom “:” Consells empresarials i edició: S Riscos, Duer, jubilació, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-54”: {“ID”: “54”, “Nom”: “Tauler i empresaris en Dret de la Seguretat Social: Ursaff , RSI … “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}}}},” Comp-5 “: {” ID “:” 5 “,” Nom “:” Dret empresarial, contractes, i comercial “,” Type “:” Public1 “,” Childs “: {” ID “: {” ID “: {” id “:” 13 “,” Nom “:” Llei comercial, empresarial i de competència ” “:” CNB1 “,” Childs “: {” COMP-56 “: {” ID “:” 56 “,” Nom “:” Adacció de contractes comercials, distribució, agent comercial “,” Tipus “:” Public2 “, “Childs”:}, “COMP-57”: {“ID”: “57”, “Nom”: “Controvèrsies comercials, impon impacions i recuperació de crèdits, arbitratge”, “tipus”: “Public2”, “Childs “:},” Comp-60 “: {” id “:” 60 “,” Nom “:” Dret de la competència, relacions comercials de trencament, competència d’ús “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:}, “Comp-61”: {“ID”: “61”, “Nom”: “Llei de consum, condicions G U00E9N \ U00E9Rales Vendes i ús (CGV i CGU) ) “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-62 “: {” ID “:” 62 “,” Nom “:” Publicitat Dret, imatge, patrocini, associacions, concursos ” “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}, “Compp-64”: {“ID”: “64”, “Nom”: “Empreses en dificultats: procés de còpia de seguretat, recuperació i liquidació judicial”, ” “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-65 “: {” ID “:” 65 “,” Nom “:” Vendes d’arrendaments comercials i comercials “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs “:},” Compp-66 “: {” ID “:” 66 “,” Nom “:” Contractes comercials internacionals, empresa conjunta, franquícia, llei Europ 00E9en “,” Tipus “:” Public2 “,” Childs ” :}}}, “Comp-98”: {“id”: “98”, “nom”: “dret d’arbitratge”, “tipus”: “CNB1”, “Childs”: {“comp-57”: { “Identificació”: “57”, “Nom”: “Litigis comercials, impondre e00e9s i Cr. Educació, arbitratge”, “Tipus”: “Public2”, “Childs”:}}}, “Comp-2”: { “Identificació”: “2”, “Nom”: “Dret de la Societat”, “Tipus”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-58”: {“ID”: “58”, “nom” : “CR 00E9E” (SARL, SAS, SA, SCI, SCM …), Estatuts, registre “,” tipus “:” Publica IC2 “,” Childs “:},” Comp-59 “: {” ID “:” 59 “,” Nom “:” Llei de les societats: PV d’AG, unitats i accions, augment de capital …E9 impost sobre la renda, ESF, SCI, “type”: “public2”, “Comp-84”: “84”, “Nom”, “Persones físiques: contramement impostos i la recuperació de protesta”, “type”: “public2”, “Childs “:}” COMP-85 “: {” id “:” 85 “” name “:” Impost \ u00e9 l’herència, Optimització tributària, la transmissió, l’expatriació “” type “:” public2 “” Childs “:} “Comp-86”: { “id”: “86”, “name”: “Impost \ immobililiate u00e9: SCI, SCH \ U00E9MAS de la propietat, LMP, Malraux”, “type”: “public2”, “Childs “:}” Comp-87 “: {” id “:” 87 “” name “:” impostos I00E9 Internacional: Drets d’impostos, el preu de transferència “,” type “:” public2 “,” Childs “:}” Comp-88 “: {” id “:” 88 “,” name “:” IVA: SCH \ U00E9MAS optimització, REEMBORSAMENT, “type”: “public2”, “Childs”:}}}}} “COMP-8 “: {” id “:” 8 “,” name “:” Llei de l’assegurança, el dany corporal i la salut “,” type “:” públic1 “,” Childs “: {” COMP-80 “: {” id “: “80”, “name”: “dret de dany corporal”, “Type”: “CNB1”, “Childs”: { “COMP-95”: { “id”: “95 “” Name “:” Certificats d’accident i demandat “” type “:” public2 “” Childs “:}” COMP-96 “: {” id “:” 96 “,” name “:” Desafiant el responsabilitat i compensació “” type “:” public2 “,” Childs “:}}}” Comp-82 “: {” id “:” 82 “,” name “:” llei d’Assegurances “” type “:” CNB1 “” Childs “: {” COMP-97 “: {” id “:” 97 “” name “:” Assegurances i litigis amb l’assegurador Li 00e9s a les reclamacions “” tipus correcte “:” public2 “, “Childs”:}}} “COMP-97”: { “id”: “97”, “name”: “dret de la salut”, “type”: “CNB1”, “Childs”: { “COMP-98 “: {” id “:” 98 “,” name “:” els contractes comercials i litigis en el sector de Sant \ u00e9 “,” type “:” public2 “” Childs “:}” COMP-99 “: { “id”: “99”, “name”: “assessoria corporativa als professionals de les estructures Sant \ u00e9 i exercici”, “type”: “public2”, “Childs”:}}}}} “COMP-9” : { “id”: “9”, “name”: “dret p 00E9NAL, road, i la Llei dels ajustadors”, “type”: “públic1”, “Childs”: { “Comp-3”: { “Aneu “:” 3 “” name “:” En aquest 00E9NAL P “” type “:” CNB1 “,” Childs “: {” COMP-8 9 “: {” id “:” 89 “” name “:” Dret dels autors i les víctimes en els tribunals “” type “:” public2 “” Childs “:}” Comp -90 “: {” id “:” 90 “” name “:” Dret dels negocis i la responsabilitat de l’gestor “” type “:” public2 “” Childs “:}” COMP-91 “: {” id “:” 91 “” name “:” llei de premsa, el plet de la difamació i privacitat “” type “:” public2 “” Childs “:}}}” COMP-81 “: {” id “:” 81 “,” Nom “:” dret dels Frangers i nacionalitat “,” type “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp -92 “: {” id “:” 92 “” name “:” dret dels \ u00Estrangers, visats, de Valors de S’E00E9Jour, Permís de treball, d’aplicació nacional \ u00e9 “” type “:” public2 “” Childs “:}}}”, Comp-12 “: {” id “:” 12 “” Nom “:” Dret Internacional i la Unió Europea “” type “:” CNB1 “” Childs “: {” COMP-92 “: {” id “:” 92 “,” name “:” Dret dels \ u00Estrangers, visats, de Valors de S’E00E9Jour, permís de treball, sol·licitud nacional \ u00e9 “,” type “:” public2 “,” Childs “:}}}” COMP-79 “: {” id “:” 79 “,” Nom “:” Ruta de la carretera i rutina de trànsit U00E8RE ” , “Type”: “CNB1”, “Childs”: { “comp-93”: { “id”: “93”, “name”: “Camí a la dreta: la suspensió i la llicència de conduir cancel·lació”, “type”: “public2 “” Childs “:}” COMP-94 “: {” id “:” 94 “” name “:” dreta dreta: L’eliminació Desafiament de punts, PV i multes “” type “:” public2 “” Childs “:}}}}}” comp-10 “: {” id “:” 10 “,” name “:” el dret públic, la planificació urbana i el dret ambiental “,” type “:” públic1 “,” nen ” : { “Comp-49”: { “id”: “49”, “name”: “dret ambiental”, “type”: “CNB1”, “Childs”: { “COMP-100”: { “id”: “100”, “name”: “legislació ambiental: normes, normes, sostenible Immobiliària, Fiscalit \ u00e9 verd”, “type”: “public2”, “Childs”:}}} “COMP-9″: { ” id “:” 9 “,” name “:” Dret públic “,” type “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-101 “: {” id “:” 101 “,” name “:” legal assessorament i assistència a les autoritats locals “,” type “:” public2 “,” Childs “:}” Comp-102 “: {” id “:” 102 “,” name “:” La llei \ u00E9lector i les eleccions professionals “, “type”: “public2”, “Childs”:} “Comp-103”: { “id”: “103”, “name”: “Llei Pública \ 00E9Conomic, contractes i març de \ u00e9s ICS “” type “:” public2 “” Childs “:}” Comp-104 “: {” id “:” 104 “” name “:” europeu i Dret Públic de la Comunitat “” type “:” public2 “,” Childs “:}” Comp-105 “: {” id “:” 105 “,” name “:” Llei de Servei públic i Carri \ U00E8Res “,” type “:” public2 “,” Childs “:} }}, “Comp-12”: { “id”: “12”, “name”: “Dret Internacional i la Unió Europea”, “type”: “CNB1”, “Childs”: { “Comp-104”: { “id”: “104”, “name”: “europeu i Dret públic de la Comunitat”, “type”: “public2”, “Childs”:}}}}} “COMP-11”: { “id”: “11”, “name”: “Dret Internacional i la Unió Europea”, “type”: “públic1”, “Childs”: { “COMP-12”: { “id”: “12”, “name”: ” dret Internacional i la Unió Europea “” type “:” CNB1 “” Childs “: {” Comp-106 “: {” ID ID “:” 106 “” name “:” litigis davant els tribunals europeus “” type “:” public2 “” Childs “:}” Comp-107 “: {” id “:” 107 “” name “:” Litigi Internacional “” type “:” public2 “” Childs “:} “Comp-108”: { “id”: “108”, “name”: “Dret Europeu” Competència “,” type “:” public2 “” Childs “:}}}}}}}}}}

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *