Articles

Millores / correccions

Accés ràpid:

Aquest vídeo us mostra Com utilitzar el tipus booleà a Java. Es proposa una comparativa amb la sintaxi C.

El tipus booleà (booleà)

Ús de El tipus booleà

El tipus booleà és un tipus que defineix dos estats: el veritable estat i l’estat equivocat. Les paraules clau associades són, per descomptat, booleantrue (l’estat correcte) i false (l’estat fals).

Alguns llenguatges de programació, inclosa la llengua C, no han definit un tipus booleà i proporcionen, en canvi, utilitzeu el tipus int en considerar que 0 està associat amb l’estat fals i que qualsevol altre valor s’associa amb el veritable estat. En aquestes llengües, és freqüent trobar bucles infinits introduïts pel següent codi: while( 1 ) { /* du code */ }. Com a 1 sempre és cert, el while (bucle “sempre que”) es tornarà indefinidament. Per descomptat, aquesta possibilitat no s’ofereix a Java i per fer un bucle infinit, serà necessari utilitzar el codi següent.

iv

Un nombre d’operadors calcula els resultats booleans: és, per exemple, el cas dels operadors de comparació (==!=<<=, …) De la mateixa manera, algunes instruccions estan a l’espera de les expressions booleanes: el if La instrucció utilitza una condició booleana per executar o no un tractament. Aquest és també el cas de la instrucció while que executarà un bucle sempre que la condició booleana associada sigui certa. Aquí teniu un petit exemple:

booleens i instruccions

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
public class Demo { public static void main( String args ) { boolean debug = true; System.out.println( "Normal display" ); if ( debug ) { System.out.println( "Debug display" ) ; } int i =10; while( i < 0 ) { System.out.println( "i == " + i ); i--; } }}

operadors lògics

Els operadors lògics treballen en operands booleans. Hi ha tres operadors lògics.

  • L’operador &&: permet fer una lògica “i”. Cal assenyalar que si l’operant esquerre s’avalua a false, llavors no s’avaluarà el segon operant (dret de l’operador) i l’operador retornarà false.

  • L’operador ||: permet fer una lògica “o” “. Cal assenyalar que si l’operant esquerre s’avalua a true, a continuació, el segon operant (dret de l’operador) no serà avaluat i l’operador retornarà true.

  • L’operador !: permet fer una lògica “no”.

public class Demo { public static void main(String args) { boolean state1 = true; System.out.println( "state1 == " + state1 ); boolean state2 = false; System.out.println( "state2 == " + state2 ); // --- Opérateurs booléens : && (and) || (or) ! (not) --- if ( state1 && state2 ) { System.out.println( "Les deux variables sont initialisées à true" ); } if ( state1 || state2 ) { System.out.println( "L'une des deux variables est initialisée à true" ); } if ( state1 == false ) { // if ( state1 == false ) { System.out.println( "state1 est initialisée à false"); } if ( ! state2 ) { // if ( state2 == false ) { System.out.println( "state2 est initialisée à false"); } }}

utilitzant operadors de lògica

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Per provar la no valoració de l’operant dret d’un && o ||, us proposo que mireu aquest programa.

Aquest programa és segur gràcies a l’operador ||

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
public class Demo { public static void main(String args) { String str = null; double randomValue = Math.random(); // valeur aléatoire entre args) { String str = null; double randomValue = Math.random(); // valeur aléatoire entre [0..1[ if ( randomValue > 0.33 ) { if ( randomValue > 0.66 ) { str = "Une chance sur trois"; } else { str = ""; } } if ( str == null || str.trim().equals( "" ) ) { System.out.println( "str cannot be null or empty" ); } else { System.out.println( "Ok" ); } }}

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *