Articles

Identificar con Franceconnect

{“Comp-1”: {“ID”: “1”, “Nome”: ” Avogado “,” Tipo “:” Public1 “,” Childs “:},” Comp-2 “: {” ID “:” 2 “,” Nome “:” Dereito civil, familia, persoas e consumo “,” “:” Public1 “,” Childs “: {” Comp-1 “: {” id “:” 1 “,” Nome “:” Dereito da familia, a xente eo seu patrimonio “,” Tipo “:” CNB1 “, “Childs”: {“Comp-21”: {“ID”: “21”, “Nome”: “Divorcio, S’A00E9paration, custodia, pensión alimenticia, beneficio compensatorio”, “Tipo”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-22”: {“id”: “22”, “Nome”: “Estado civil: Cambio de nome ou embarazada, matrimonio, PACS, concubinage”, “Tipo”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-23”: {“ID”: “23”, “Nome”: “Major incapaz: tutela, curatelle”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-24” : {“ID”: “24”, “Nome”: “Adopción, filiación e desafío \ / Recoñecemento da paternidade \ U00E9”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-25”: { “ID”: “25”, “Nome “:” Sucesións, doazóns “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-26 “: {” id “:” 26 “,” Nome “:” Lei do patrimonio, Geign matrimonial , Contratos de matrimonio “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-27 “: {” ID “:” 27 “,” Nome “:” Dereito de exceso de endeudamiento e do tipo “,” “:” Public2 “,” Comp-28 “:” ID “:” 28 “,” Nome “:” Parental e mantén “:” Nenos “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” comp -29 “: {” id “:” 29 “,” Nome “:” Responsabilidade civil, reclamacións, accidentes, danos e int \ u00e9r \ u00eats “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}}, “Comp-101”: {“id”: “101”, “Nome”: “Procesamento civil”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-30”: {“ID”: “30 “,” Nome “:” Procesamento civil: asignacións, recomendacións de executores, R \ u00E9E9S TGI, TI … “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-8 “: {” ID “:” 8 “,” Nome “:” Dereito do CR 00E9Edit e consumo “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-31 “: {” ID “:” 31 “,” Nome “:” D’00E9Fense dos mutuários, Cr 0000e9 dixo Inmobles e depósito “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-32 “: {” ID “:” 32 “,” Nome “:” Protección ao consumidor: Contratos, venda \ U00E0 Distancia, cláusulas abusivas, vice-cach \ u00e9 “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-102 “: {” id “:” 102 “,” Nome “:” PROCESO DE CALQUERA “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-33 “: {” id “:” 33 “,” Nome “:” Procedemento de chamada “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}} }}}, “Comp-3”: {“id”: “3”, “Nome”: “Lei de inmobles, arrendamentos, construción, barrio”, “Tipo”: “Public1”, “Childs”: {“Comp -5 “: {” id “:” 5 “,” Nome “:” Lei de inmobles “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” comp — 34 “: {” ID “:” 34 “,” Nome “:” Inmobles profesionais: arrendamento comercial, antecedentes, dereito de arrendamento, locais “,” tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp -35 “: {” ID “:” 35 “,” Nome “:” Conflitos de barrio, Servitudes, Dependentes, Dereito de Passage “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp — 36 “: {” ID “:” 36 “, “Nome”: “construción, obras, malfa \ u00E7ons e responsabilidades \ u00e9 artesáns, o meu \ u01153uvre, arquitecto …”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-37”: {“ID”: “37”, “Nome”: “Aluguer de vivendas, propiedade de litixios inquilinos inquilinos, rendas, cong \ u00E9s, expulsións”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”: }, “Comp-38”: {“id”: “38”, “Nome”: “Co-propiedade, litixio do AG, litixio de co-propiedade, administrador”, “Tipo”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-39”: {“id”: “39”, “Nome”: “Urbanismo, permiso de construción, lote, obras de autorización, plus …”, “Tipo”: “Public2”, “Childs” :}, “Comp-40”: {“id”: “40”, “Nome”: “Lei da expropiación, bonita”, “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” comp- 41 “: {” ID “:” 41 “,” Nome “:” Lei de minas, enerxías renovables, mati \ u00E8Res primeiro “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-9 “: {” Id “:” 9 “,” Nome “:” Lei pública “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-39 “: {” ID “:” 39 “,” Nome “:” Urbanismo, permiso de construción, lote, obras de autorización, plu …”,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}}}},” Comp-4 “: {” ID “:” 4 “,” Nome “:” Lei e dereito Law of the U00E9curit Social “, “Tipo”: “Public1”, “Childs”: {“Comp-6”: {“id”: “6”, “Nome”: “Lei de traballo e social”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs “: {” Comp-42 “: {” id “:” 42 “,” Nome “:” Feitos do salari \ u00E9s durante un despedimento diante do prudhommes “,” Tipo “:” Public2 “,” Childrs ” :}, “Comp-43”: {“ID”: “43”, “Nome”: “SALARI FENCIES”: Contrato de traballo de modificación, procesamento disciplinario “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-44 “: {” id “:” 44 “,” Nome “:” Salari \ u00E9s: cong 00E9s maternidade, parental, moral e sexual “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-45 “: {” id “:” 45 “,” Nome “:” Salari \ u00E9s: transaccións co empresario, saída compensada “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-46 “: {” Id “:” 46 “,” Nome “:” Salari \ u00E9s: accidente, enfermidade profesional, invalidez \ u00E9 “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-48 “: {“Id”: “48 “,” Nome “:” Consello de dereito laboral e contratos de traballo “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-49 “: {” ID “:” 49 “,” Nome “:” Labor Dereito Empresarios: Celebra “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-50 “: {” ID “:” 50 “,” Nome “:” Dereito laboral Empresarios: despedimento e xestión de procesos disciplinarios ” , “Tipo”: “Public2”, “Childrs”:}, “Comp-51”: {“ID”: “51”, “Nome”: “Dereito laboral Empresarios: Condicións de traballo, Hygi \ u00E9, RI”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-55”: {“ID”: “55”, “Nome”: “instancias que representan o persoal”, “Tipo”: “Public2”, “Childrs” :}}}, “Comp-84”: {“id”: “84”, “Nome”: “Lei de seguridade social e protección social”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-52 “: {” Id “:” 52 “,” Nome “:” Consultoría e uso dos empresarios durante un accidente no traballo, a enfermidade dun salvamento “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” comp -53 “: {” ID “:” 53 “,” Nome “:” Consello e edición dos empresarios: S riscos, duer, xubilación, “tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Comp-54”: {“ID”: “54”, “Nome”: “Taboleiro e empresarios na Dereito da Seguridade Social: Ursaff , RSI … “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}}}},” Comp-5 “: {” ID “:” 5 “,” Nome “:” Dereito empresarial, contratos, e comercial “,” tipo “:” Public1 “,” Childs “: {” id “: {” id “: {” id “:” 13 “,” Nome “:” Lei comercial, empresarial e competencia “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-56 “: {” ID “:” 56 “,” Nome “:” Adaccións de contratos comerciais, distribución, axente comercial “,” Tipo “:” Public2 “, “Childs”:}, “Comp-57”: {“ID”: “57”, “Nome”: “disputas comerciais, imposición \ u00E9s e recuperación de créditos, arbitraxe”, “Tipo”: “Public2”, “Childs “:},” Comp-60 “: {” id “:” 60 “,” Nome “:” Dereito da competencia, Repasa Relacións comerciais, Competición de uso “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}, “Comp-61”: {“ID”: “61”, “Nome”: “Lei de consumo, condicións g \ u00E9n \ u00e9rales vendas e uso (CGV e CGU ) “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-62 “: {” id “:” 62 “,” Nome “:” Publicidade dereita \ u00E9, imaxe, patrocinio, asociacións, concursos ” , “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}, “Compp-64”: {“ID”: “64”, “Nome”: “Empresas en dificultade: proceso de copia de seguridade, recuperación e liquidación xudicial”, “Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-65 “: {” ID “:” 65 “,” Nome “:” Vendas de negocios e arrendamentos comerciais “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Compp-66 “: {” id “:” 66 “,” Nome “:” Contratos comerciais internacionais, joint Ventura, franquía, Lei Europ \ u00E9en “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs ” :}}}, “Comp-98”: {“ID”: “98”, “Nome”: “Dereito de arbitraxe”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-57”: { “ID”: “57”, “Nome”: “Litigación comercial, imposición \ U00E9S e CR \ Educación, Arbitraxe”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}}}, “Comp-2”: { “ID”: “2”, “Nome”: “Right of the Societal”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-58”: {“ID”: “58”, “Nome” : “CR 00E9E” (SARL, SAS, SA, SCI, SCM …), estatutos, rexistro “,” Tipo “:” Publicar IC2 “,” Childs “:},” Comp-59 “: {” id “:” 59 “,” Nome “:” Lei das sociedades: PV de AG, unidades e accións, aumento de capital …Imposto sobre a renda E9, ISF, SCI, “Tipo”: “Public2”, “Comp-84”: “84”, “Nome”, “Individuos: Contramamento tributario e recuperación de protesta”, “Tipo”: “Public2”, “Childs “:},” Comp-85 “: {” ID “:” 85 “,” Nome “:” Imposto \ u00E9 Patrimonio, optimización fiscal, transmisión, expatriación “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:} , “Comp-86”: {“id”: “86”, “Nome”: “Imposto \ u00E9 Immobililiate: SCI, SCH \ u00E9mas da propiedade, LMP, MALRAUX”, “Tipo”: “Public2”, “Childs “:},” Comp-87 “: {” id “:” 87 “,” Nome “:” Imposto I00E9 International: dereitos fiscais, prezo de transferencia “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-88 “: {” id “:” 88 “,” Nome “:” IVE: SCH \ u00E9mas optimización, reembolso, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}}}}}, “Comp-8 “: {” Id “:” 8 “,” Nome “:” Lei de seguro, dano corporal e saúde “,” Tipo “:” Public1 “,” Childrs “: {” Comp-80 “: {” ID “: “80”, “Nome”: “Dereito de dano corporal”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-95”: {“ID”: “95 “,” Nome “:” Certificados de accidente e entrevistado “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-96 “: {” ID “:” 96 “,” Nome “:” Desafiar a Responsabilidade e compensación “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-82 “: {” ID “:” 82 “,” Nome “:” Lei de seguros “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-97 “: {” ID “:” 97 “,” Nome “:” Seguro e litixio dereito coa aseguradora LI 00E9s para as reclamacións “,” Tipo “:” Public2 “, “Childs”:}}}, “Comp-97”: {“id”: “97”, “Nome”: “Dereito de saúde”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-98 “: {” Id “:” 98 “,” Nome “:” Contratos comerciais e litixios no sector de Sant \ U00E9 “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-99 “: { “ID”: “99”, “Nome”: “Asesoramento corporativo para os profesionais da Sant \ u00E9 e as estruturas de exercicio”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}}}}}, “Comp-9” : {“ID”: “9”, “Nome”: “Dereito P 00E9NAL, estrada dereita e lei dos accesorios”, “Tipo”: “Public1”, “Childs”: {“Comp-3”: {“ID “:” 3 “,” Nome “:” Dereito P 00E9NAL “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-8 9 “: {” id “:” 89 “,” Nome “:” Dereito P \ u00E9nal: D \ u00E9fense de autores e vítimas no xulgado “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}” Comp -90 “: {” Id “:” 90 “,” Nome “:” Lei do negocio e responsabilidade do xestor “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-91 “: {” id “:” 91 “,” Nome “:” Lei de prensa, difamación de litixios e vida privada \ u00E9e “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-81 “: {” ID “: “81”, “Nome”: “Dereito dos frangers e nacionalidade”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp -92”: {“ID”: “92”, “Nome”: ” Dereito dos \ u00estradores, visados, títulos de S’E00E9JOur, Permitir traballo, aplicación nacional \ U00E9 “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “}}}” Comp-12 “: {” ID “:” 12 “,” Nome “:” Dereito internacional e Unión Europea \ u00E9enne “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-92 “: {” ID “:” 92 “,” Nome “:” Lei \ u00E9Trangers, visados, títulos s \ u00e9jour, permiso de traballo, nacionalidade de aplicación \ u00E9 “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}},” Comp-79 “: {” ID “:” 79 “, “Nome”: “Road Dereito e tráfico Routi \ u00e8re” , “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-93”: {“ID”: “93”, “Nome”: “Road Right: Suspensión e cancelación Licenza de condución”, “Tipo”: “Public2 “,” Childs “:}” Comp-94 “: {” ID “:” 94 “,” Nome “:” Lei da estrada: puntos de protesta de retirada, PV e multas “,” Tipo “:” Public2 “” Childrs “: }}}}}, “Comp-10”: {“id”: “10”, “Nome”: “Dereito público, planificación urbana e lei ambiental”, “Tipo”: “Public1”, “Childs”: {” Comp-49 “: {” id “:” 49 “,” Nome “:” Dereito ambiental “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childrs “: {” Comp-100 “: {” ID “:” 100 ” “Nome”: “Dereito ambiental: estándares, estándares, inmobles sostibles, FISCALIT \ u00E9 verde”, “Tipo”: “Public2”, “Childs”:}}} “Comp-9”: {“ID”: ” 9 “,” Nome “:” Lei pública “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-101 “: {” ID “:” 101 “,” Nome “:” Asesoramento e asistencia xurídica a collectivit \ u00e9s local “” type “:” public2 “,” neno “:}” comp-102 “: {” id “:” 102 “,” nome “:” Dereita \ u00e9lectoral e u00e9lections profesionais tipo \ “,” “:” Public2 “,” Childs “:}” Comp-103 “: {” id “:” 103 “,” Nome “:” Lei pública \ Economía, contratos e marcha \ U00E9S PUB ICS “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-104 “: {” ID “:” 104 “,” Nome “:” Lei pública europea e comunitaria “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-105 “: {” ID “:” 105 “,” Nome “:” Lei de servizo público e carri \ U00E8RES “,” Tipo “:” Public2 “” Childs “}}} “comp-12”: {“id”: “12”, “Nome”: “Dereito internacional e da Unión Europea \ U00E9ENNE”, “Tipo”: “CNB1”, “Childs”: {“Comp-104″: {” ID “:” 104 “,” Nome “:” Lei pública europea \ U00E9en e comunidade “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “}}}}},” Comp-11 “: {” ID “:” 11 “,” Nome “:” Dereito internacional e da Unión Europea “,” Tipo “:” Public1 “,” Childs “: {” Comp-12 “: {” ID “:” 12 “,” Nome “:” International Lei e Unión Europea \ U00E9ENNE “,” Tipo “:” CNB1 “,” Childs “: {” Comp-106 “: {” ID “:” 106 “,” Nome “:” litixio ante os tribunais europeos “,” “:” Public2 “,” Childs “:},” Comp-107 “: {” ID “:” 107 “,” Nome “:” litixio internacional “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}, “Comp-108”: {“ID”: “108”, “Nome”: “Lei europea” Competición “,” Tipo “:” Public2 “,” Childs “:}}}}}}}}}} p>

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *